Zapisy do szkoły i kursy
cień

Aktualności

z dnia: 26 lutego 2014
Projekt „POKOLENIE PRACUJĄCYCH"

Centrum Edukacji i Kultury Zenit zaprasza wszystkich niepracujących z powiatu włocławskiego do lat 30 na bezpłatne szkolenia zawodowe :

·         Grafik komputerowy

·         Samodzielny księgowy

·         Technolog robót wykończeniowych

·         Spawacz Mag i Tig

Dodatkowe wsparcie:

·         doradztwo psychologiczne

·         warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

·         pośrednictwo pracy

·         staże zawodowe dla wszystkich uczestników kursu

·         bezpłatne materiały szkoleniowe

·         zwrot kosztów dojazdu

·         wyżywienie

·         stypendium szkoleniowe 1552,95 netto

·         stypendium stażowe 1246,49 netto / m-c

·         badania lekarskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy
z dnia: 30 stycznia 2014
„LOGIN: Młodość   HASŁO: Praca" - NOWY PROJEKT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATÓW: LIPNOWSKIEGO I RADZIEJOWSKIEGO W CENTRUM EDUKACJI „ZENIT"
Projekt ten skierowany jest do osób niepracujących zamieszkałych na terenie powiatów: lipnowskiego lub radziejowskiego, w wieku do 30 lat.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
- Pracownik call - center

- Opiekun

- Spawacz MAG i TIG

- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

- Przedstawiciel handlowy

oraz poradnictwo psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe (dla wszystkich uczestników):

Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest:

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering

- stypendium szkoleniowe (1552,95 zł) i stażowe (1246,49 zł/m-c)

Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.
z dnia: 28 stycznia 2014
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces"


Od stycznia 2014 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces" (Lider),w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek i Centrum Edukacji i Kultury „Zenit" realizuje projekt pn. „Włocławski Model Współpracy Administracji Publicznej  i Organizacji Pozarządowych".

Projekt powstał w celu poprawy jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami włocławskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami administracji publicznej.
Działania prowadzone w ramach projektu skierowane są do pracowników, członków, wolontariuszy, kadry zarządzającej włocławskich organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
1.      Panele obywatelskie z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i NGO ;
2.      Spotkania informacyjne w zakresie zasad ubiegania się oraz rozliczania dotacji uzyskanej na realizację zadania publicznego;
3.      Spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie zasad realizacji zadań publicznych z poszanowaniem równych szans;
4.      Szkolenia:
- Prawne uwarunkowania współpracy administracji publicznej i NGO,
- Rola i zasady funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego,
-Źródła finansowania NGO,
- Nowe formy współpracy z III sektorem,
- Rola NGO w procesie planowania i wdrażania konsultacji społecznych,
- Modele współpracy administracji publicznej i NGO,
- Zasady rozliczania zadań dotowanych przez samorząd,
- Tworzenie partnerstw,
- Efektywna komunikacja,
- Mediacje i sposoby jej wykorzystania;
5.      Doradztwo: prawne, księgowe, pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych, animowanie powstawania i funkcjonowania wspólnych zespołów roboczych i partnerstw;
6.      Panele tematyczne i doradztwo w ramach Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych (konferencja);
7.      Opracowanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
Zapraszamy do udziału w projekcie (liczba miejsc ograniczona).

Więcej informacji na stronie www.zenit-efs.pl/wloclawski_model w biurze projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „SUKCES", ul. Młynarska 3, 87 – 800 Włocławek , tel. 54 426 26 67 lub Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej, ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek tel. 54 416 62 60.
z dnia: 28 stycznia 2014
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Trwa doradztwo grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej, po którym 20 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych, których rodzaje w zależności od profilu planowanej działalności określą sami uczestnicy.

Ponadto przez cały czas działalności OWES prowadzi Punkt Informacyjny, w którym świadczone są usługi z zakresu prawa, księgowości i marketingu dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób zamierzających rozpocząć działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej, a takżeMobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, w ramach którego odbywają się spotkania coachingowe oraz doradcze, obejmujące m.in. zagadnienia prawne, organizacyjne, finansowe, księgowe, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności.

Spotkania odbywają się we Włocławku, Lipnie i Radziejowie.


z dnia: 28 stycznia 2014
„PRZEKRACZAMY PROGI KARIERY" - NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM EDUKACJI „ZENIT"

Projekt ten skierowany jest do osób niepracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 15 - 64 lat, dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy:

- Pracownik call - center

- Kucharz - kelner

- Masażysta

- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

- Florysta

- Samodzielny księgowy

oraz IPD, doradztwo psychologiczne, warsztaty poradnictwa zawodowego z obsługą komputera, pośrednictwo pracy, staże zawodowe (dla wszystkich uczestników).

Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest:

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering

- pomoc osobistych asystentów osób niepełnosprawnych

- zatrudnienie wspomagane – trener pracy

- stypendium szkoleniowe (1467 zł) i stażowe (1600 zł / m-c)

Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.


z dnia: 28 stycznia 2014

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM EDUKACJI „ZENIT"

Centrum Edukacji i Kultury „Zenit" ogłasza nabór do nowego projektu „PRACA NIEWYKLUCZONA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy:
-  OGRODNIK

- POMOC KUCHENNA
- RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

- PRACOWNIK OCHRONY

- TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

- PRACOWNIK GOSPODARCZY – KONSERWATOR

- SPRZEDAWCA

oraz IPD, doradztwo psychologiczne, warsztaty poradnictwa zawodowego z obsługą komputera,

pośrednictwo pracy, staże zawodowe (dla wszystkich uczestników).

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepracujące z zaburzeniami psychicznymi

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z Włocławka i powiatu włocławskiego.

Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest:

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering

- pomoc osobistych asystentów osób niepełnosprawnych

- zatrudnienie wspomagane – trener pracy

- stypendium szkoleniowe (1320,30 zł) i stażowe (1600 zł / m-c)

Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku

przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.


z dnia: 06 listopada 2013
Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" jest realizatorem kursu "Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych" na zlecenie Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Kurs prowadzony jest w miejscowościach: Włocławek i Radziejów w ramach projektu "NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu: www.praca.kpodr.pl


z dnia: 18 lipca 2013
Nowy Żłobek niepubliczny „Zenitek"
Oferta skierowana  do zatrudnionych Mam powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci z miasta Włocławek i powiatu włocławskiego.
Zapraszamy dzieci do 3 roku życia.
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami ruchu, muzyki, plastyki.
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy-bezpłatne zajęcia z animatorem zabaw.
Nowoczesna baza lokalowo-sprzętowa.
Wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi.
Serdecznie zapraszamy
Rekrutacja
Żłobek niepubliczny "Zenitek"
Włocławek, ul. Młynarska 3
tel. 54 426 26 67
z dnia: 20 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu Opiekunka w ramach projektu "Kobieta z pracą" - spotkanie organizacyjne 13 sierpnia godz. 10:00 Zenit ul. Młynarska 3


z dnia: 20 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu Kucharka - cukierniczka w ramach projektu "Kobieta z pracą" - spotkanie organizacyjne 12 sierpnia godz. 10:00 Zenit ul. Młynarska 3

z dnia: 20 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu Sprzedawczyni w ramach projektu "Kobieta z pracą" - spotkanie organizacyjne 11 lipca godz. 10:00 Zenit ul. Młynarska 3z dnia: 20 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu Magazynierka w ramach projektu "Kobieta z pracą" - spotkanie organizacyjne 10 lipca godz. 10:00 Zenit ul. Młynarska 3

z dnia: 05 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu "Projektowanie i pielęgnacja ogrodów" w ramach projektu "Sprawni niepełnosprawni w pracy" 17 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Edukacji "Zenit" przy ul. Młynarskiej 3.
z dnia: 05 czerwca 2013
Rozpoczęcie kursu "Samodzielna księgowa" w ramach projektu "Kobieta z pracą" 13 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Edukacji "Zenit" przy ul. Młynarskiej 3.
z dnia: 21 maja 2013
Centrum Edukacji „Zenit” zaprasza kobiety niepracujące do udziału w nowym projekcie „KOBIETA Z PRACĄ” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane będą 210 – godzinne szkolenia zawodowe:
- samodzielna księgową
- sprzedawca
- magazynierka
- kucharka
- cukierniczka
- opiekunka
a także IPD - 2 godz. / osoba, doradztwo psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej z obsługą komputera (60 godz.), pośrednictwo pracy, 3 – miesięczne staże zawodowe. W projekcie mogą wziąć udział kobiety niepracujące (w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) z gmin: Dobre, Topólka oraz Izbica Kujawska.
Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering oraz stypendium szkoleniowe (1 714,50 zł) i stażowe (1 500 zł / m-c). Zapisy do projektu przyjmuje biuro projektu we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 62, 54 426 26 66.
z dnia: 04 marca 2013
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie "Projektowania i pielęgnacji ogrodów" w ramach projektu "Sprawni niepełnosprawni w pracy" odbędzie się 08 lipca (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Edukacji "Zenit" przy ul. Młynarskiej 3
z dnia: 04 marca 2013
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie Pracownika małej gastronomii w ramach projektu "Sprawni niepełnosprawni w pracy" odbędzie się 22 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00
z dnia: 04 marca 2013
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie Rękodzieła artystycznego w ramach projektu "Sprawni niepełnosprawni w pracy" odbędzie się 11 marca (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Edukacji "Zenit" przy ul. Młynarskiej 3
z dnia: 04 lutego 2013
Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" jest realizatorem kursu "Organizator usług cateringowych z obsługą kas fiskalnych i nauką carvingu" na zlecenie Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Kurs prowadzony jest w ramach projektu "NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.praca.kpodr.pl
z dnia: 20 stycznia 2013
sprzedawcaod 20 stycznia 2013 roku można zapisywać się na kurs "SPRZEDAWCA", dzięki któremu poznacie tajniki większej sprzedaży. Zostań liderem działu handlowego!
Zenit na facebook
©2014 Centrum Edukacji i Kultury ZENIT
szkoła policealna, liceum dla dorosłych, kursy, szkolenia,
sale konferencyjne, wynajem pomieszczeń usługowych.